Maturalne i egazminacyjne


Kurs maturalny z języka angielskiego w Gr8! School odbywa się od października do kwietnia. Jego program jest opracowywany przez wykwalifikowanych i doświdczonych nauczycieli języka angielskiego oraz metodyków.

Co roku przygotujemy maturzystów do zdawania matury podstawowej i matury rozszerzonej z języka angielskiego w obu jej formach: pisemnej i ustnej. W czasie zajęć, kładziemy równy nacisk na wszystkie części egzaminu maturalnego: speaking, reading, writing oraz listening. Z nami poznasz typy zadań i nic, co znajdzie się w arkuszu egzaminacyjnym Cię nie zaskoczy. Podczas zajęć w Gr8! School wykorzystujemy autentyczne materiały egzaminacyjne.