Młodzież szkolna


Młodzież często ma już sprecyzowane upodobania i priorytety odnośnie nauki języka obcego i skupia się na swoich indywidualnych celach i potrzebach. Na kursach językowych w Gr8! School bierzemy to pod uwagę i dlatego naszym głównym celem jest doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i wszystkich sprawności językowych. Systematycznie pracujemy nad rozwojem umiejętności komunikowania się w języku obcym, rozumienia tekstu słuchanego i czytania ze zrozumieniem, uczymy różnorodnych form wypowiedzi pisemnych, jak również zapoznajemy uczniów ze strategiami egzaminacyjnymi.

W przyjaznej atmosferze pracujemy nad rozwojem swobodnej i poprawnej komunikacji w języku angielskim oraz stopniowo przygotowujemy uczniów do egzaminu gimnazjalnego i maturalnego.