Nasz zespół to starannie wyselekcjonowani specjaliści w dziedzinie języków obcych. To nie tylko fachowcy w swojej dziedzinie, ale również zapaleni entuzjaści pragnący przekazać jak największą wiedzę swoim słuchaczom. Są to ludzie o ciekawej osobowości, którzy poza swoją wiedzą oferują Państwu wyjątkową atmosferę podczas zajęć, zainteresowanie i poczucie humoru.


Ewa

Ewa

English

Szanowni Państwo, drodzy kursanci.

Jestem z wykształcenia filologiem angielskim, certyfikowanym lektorem i trenerem wymowy Brytyjskiej (RP accent) oraz tłumaczem języka angielskiego z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu na wszystkich poziomach zaawansowania.
Od ponad 10 lat zajmuję się nauczaniem w zakresie specjalistycznego języka biznesowego obejmującego w szczególności branże: zarządzanie, prawo (prawo cywilne), analiza biznesowa, HR, media, IT.
Od ponad 15 lat przygotowuję moich uczniów do Egzaminów Cambrigde CAE i CPE, egzaminów IELTS umożliwiających rozpoczęcie studiów bądź pracy za granicą.
W obszarze języka biznesowego od wielu lat prowadzę szkolenia korporacyjne oraz współpracuję z kancelariami prawnymi w całej Polsce, udzielając instruktażu i szkoleń w zakresie wszelkich umiejętności komunikacyjnych w prawie i biznesie oraz prowadzę szkolenia przygotowujące kursantów do egzaminów TOLES dla prawników.
Dzięki mojemu doświadczeniu niezwykle łatwo rozpoznaję indywidualne potrzeby moich uczniów, jak również dzięki moim umiejętnościom interpersonalnym bardzo szybko nawiązuję z nimi kontakt. Przy tym zapewniam nowatorskie i interaktywne materiały dydaktyczne oraz stosuję różnorodne metody nauczania, odpowiednio dobierając je dla danego kursanta. W środowisku biznesowym moi klienci często podkreślają, że poza obszerną wiedzą cenią mnie za niezawodność, profesjonalizm i ambicję. Ponadto dzięki mojej ogromnej pasji do samego języka angielskiego oraz kultury i historii krajów anglosaskich potrafię sprawić, że nauka języka może być ciekawą i wszechstronną przygodą. Serdecznie zapraszam!

Dear all! I hold a degree in English philology and am a certified British English pronunciation coach and translator with extensive experience teaching at all proficiency levels.
For over 10 years, I have been coaching specialized business language, particularly in the fields of management, law (civil law), business analysis, human resources, media, and IT.
For over 15 years, I have been preparing my students for Cambridge CAE and CPE exams, as well as IELTS exams, enabling them to pursue studies or work abroad.
In the realm of business language, I have been conducting corporate training sessions for many years and collaborating with law firms across Poland, providing instruction and training in all communication skills in law and business, and conducting training sessions to prepare candidates for TOLES exams for lawyers.
Thanks to my wealth of experience, I easily recognize the individual needs of my students, and my interpersonal skills allow me to establish quick connections with them. I provide innovative and interactive teaching materials and employ diverse teaching methods tailored to each student. In the business environment, my clients often emphasize that, in addition to my extensive knowledge, they value my reliability, professionalism and ambition.
Moreover, fueled by my enormous passion for the English language, culture, and history of Anglo-Saxon countries, I strive to make language learning an exciting and comprehensive adventure. You are warmly invited to join me on this journey!


Asia

Asia

English

Pracę jako lektor zaczęłam mając sześć lat ucząc wszystkie swoje misie i lalki :). Potem jako student szkoły podstawowej pomagałam koleżankom i kolegom w odrabianiu pracy domowej, a w liceum tłumaczyłam Im trudniejsze zagadnienia gramatyczne. Moje zamiłowanie do języka angielskiego zostało przypieczętowane wykształceniem na Uniwersytecie Warszawskim. Dzięki doświadczeniu w prowadzeniu kursów językowych, dobrze znam potrzeby moich uczniów. Dlatego też z wykorzystując nowatorskie środki dydaktyczne oraz wyłącznie sprawdzone metody nauczania zapewniam wszystkim uczącym się ze mną najlepsze efekty świetnie się przy tym bawiąc 🙂 Do zobaczenia na zajęciach.


Kasia

Kasia

English Espaniol

„To communicate or not to communicate … that’s the question” 🙂
Zdecydowanie “to communicate”!!!!!!
Nazywam się Kasia i na moich zajęciach z języka angielskiego stawiam nacisk na umiejętność komunikowania się ! Staram się przekonać moich uczniów by nie bali się mówić po angielsku.
Serdecznie zapraszam na moje zajęcia.

„To communicate or not to communicate … that’s the question” 🙂
Definitely “to communicate”!!!!!!
I’m Kate and during my classes I focus on the ability to communicate in English! I try to convince my students that “speaking” is not so scary as they thought.
Welcome to my classes.


Joanna

Joanna

Deutsch

„Jest tylko jeden sposób nauki. Poprzez działanie.”
Paulo Coelho
Te słowa najlepiej obrazują sposób w jaki pracuję z moimi uczniami, którymi są zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli. Na zajęciach wykorzystuję nowatorskie metody. Nauczanie innych, obserwowanie ich zadowolenia ze wspólnej nauki i przełamywania barier językowych sprawiają mi radość. Dzięki temu wiem, że to co robię ma sens i przynosi efekty.

Do zobaczenia na zajęcia języka niemieckiego.

,,Es gibt nur einen Weg zu lernen. Durch die Einwirkung.“
Paulo Coelho
Diese Worte veranschaulichen am besten die Weise, in welche ich mit meinen Schülern arbeite. Meine Schüler sind sowohl Kinder, Jugend, als auch Erwachsene. Im Unterricht verwende ich innovative Methoden. Lehren der Anderen, Beobachtung ihrer Zufriedenheit mit gemeinsamem Lernen und Überwindung der Sprachbarriere machen mir Spaß. Ich weiß dadurch, dass das, was ich mache, hat Sinn und bringt Effekte.


Ada

Ada

English

My name is Ada and I’ve been teaching English for over 10 years now. I started in my first year of university giving private tuitions. Since then I have worked with students of different ages and at different levels of proficiency, both one-on-one and in groups. In my classes we talk a lot because I want my students to feel confident using the Language outside the classroom. English is the language, which opens up the world to us and I love to bring the world closer to my students.


Rod

Rod

English

I was born and grew up in Michigan in the US and have been teaching English abroad since 1986. After many years in Asia (South Korea, Thailand, and Vietnam), I started my “Polish life” in January, 2015. I am especially experienced teaching academic and advanced English and my goal is to make my lessons not only challenging and engaging, but also interesting and fun.


Judyta

Polski

Język polski to moja ogromna pasja. Uwielbiam pracować z obcokrajowcami i młodzieżą, daje mi to ogromną siłę i chęć do dalszych działań. Dla mnie to nie tylko zawód, ale przede wszystkim spełnienie marzeń, które miałam już od dzieciństwa. W mojej pracy wykorzystuję wiele metod, przede wszystkim stawiam na aktywność i kreatywność. Każdy uczeń jest dla mnie tak samo ważny i lekcje są przygotowywane w oparciu o indywidualne potrzeby.